پیشنهادات و انتقادات

نظرات شما عزیزان ما را در نقاط ضعف و قدرت کاری مان یاری خواهد کرد. هر گونه انتقاد و یا پیشنهادی در مورد دوره های آموزشی دارید، نظرات خود را برای ما ارسال نمایید.

All Rights Reserved By Reza Afrasiyabi ©